Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums – Kimman/Komisija

(lieta F-74/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 43. pants – Civildienesta noteikumu 45. pants – 2009. gada novērtējums – Klasificēšana snieguma līmenī – Lēmums par paaugstināšanas amatā punktu piešķiršanu – Novērtējuma ziņojums – “Ad hoc” grupas atzinums – Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums – Pēc savas ierosmes norādīts pamats – Pierādīšanas pienākums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eugène Émile Kimman (Overijse, Beļģija) (pārstāve L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Berscheid un P. Pecho)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2008. gadu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu ceturtdaļu Kimman tiesāšanās izdevumu;

Kimman sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________

1      OV C 301, 06.11.2010., 63. lpp.