Presuda Suda (veliko vijeće) od 1. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht - Njemačka) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. protiv Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-461/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Politika Europske unije u području voda – Direktiva 2000/60/EZ – Članak 4. stavak 1. – Okolišni ciljevi koji se odnose na površinske vode – Pogoršanje stanja tijela površinskih voda – Projekt uređenja plovnog puta – Obveza država članica da uskrate odobrenje projektu koji može izazvati pogoršanje stanja tijela površinskih voda – Odlučujući kriteriji za ocjenu postojanja pogoršanja stanja tijela voda)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

uz sudjelovanje: Freie Hansestadt Bremen

Izreka

Članak 4. stavak 1. točku (a) podtočke (i) do (iii) Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike treba tumačiti na način da države članice, osim ako nije predviđeno izuzeće, moraju uskratiti odobrenje projekta kada on može izazvati pogoršanje stanja tijela površinskih voda ili kada ugrožava postizanje dobrog stanja površinskih voda odnosno dobrog ekološkog potencijala i kemijskog stanja tih voda do datuma određenog tom direktivom.Pojam „pogoršanje stanja“ tijela površinskih voda iz članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke (i) Direktive 2000/60 treba tumačiti na način da dolazi do pogoršanja čim se stanje barem jednog od elemenata kvalitete u smislu Priloga V. toj direktivi pogorša za jedan razred, iako takvo pogoršanje elementa kvalitete ne znači pogoršanje klasifikacije kvalitete tijela površinskih voda u cijelosti. Međutim, ako se dotični element kvalitete već nalazi u najnižem razredu, svako pogoršanje koje se na njega odnosi predstavlja „pogoršanje stanja“ tijela površinskih voda u smislu navedenog članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke (i).

____________

1 SL C 352, 30. 11. 2013.