A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2021. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Le Port de Bruxelles kontra Infrabel SA és Région de Bruxelles-Capitale kontra Infrabel SA

(C-229/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

cour d'appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Alperes: Infrabel SA

A többi fél az eljárásban: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Amennyiben valamely, a törzshálózathoz tartozó belvízi kikötő már a közúti és a vasúti hálózathoz kapcsolódik, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 15. cikke – önmagában vagy e rendelet más rendelkezéseivel összefüggésben értelmezve – e két kapcsolat fenntartásának és megőrzésének kötelezettségét, vagy pedig azoknak– akár a karbantartás mellőzésével történő – megszüntetésétől való tartózkodás kötelezettségét írja-e elő?

____________

1 HL 2013. L 348., 1. o.