Žaloba podaná dne 28. července 2006 - Vereecken v. Komise

(Věc F-86/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Vereecken (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobce, přijaté spolu se zamítnutím orgánu oprávněného ke jmenování zapsat žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy A*9 za hodnotící období 2005, přičemž toto zamítnutí implicitně vyplývá ze správního sdělení č. 85/2005 ze dne 23. listopadu 2005, jakož i zprávy o vývoji služby žalobce za léta 2003 a 2005;

uvést orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí a zejména přeřazení žalobce do platové třídy A*9 se zpětným účinkem k 1. březnu 2005.

Podpůrně:

uložit žalované, aby uznala, že žalobce může být povýšen do platové třídy A*9 při svém příštím povýšení;

uložit žalované, aby nahradila újmu utrpěnou žalobcem z důvodu, že nebyl povýšen do platové třídy A*9 od 1. března 2005;

uložit žalované nahradit nehmotnou újmu, kterou žalobce utrpěl z důvodu nevypracování hodnotících zpráv 1999-2001 a zpráv o vývoji služby za rok 2003 a 2004.

V každém případě

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své žaloby uplatňuje tři žalobní důvody, velmi podobné prvnímu, třetímu a čtvrtému žalobnímu důvodu uvedeným v žalobě F-17/061, podané tímtéž žalobcem.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 39