2012 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van koophandel Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Europos Bendrijos prieš Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Byla C-199/11)

(Europos Sąjungos atstovavimas nacionaliniuose teismuose - EB 282 straipsnis ir SESV 335 straipsnis - Prašymas atlyginti žalą, kuri Sąjungai padaryta sudarius kartelį - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis - Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą - Teisė kreiptis į teismą - Šalių procesinis lygiateisiškumas - Reglamento Nr. 1/2003 16 straipsnis)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van koophandel Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Europos Bendrijos

Atsakovės: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Rechtbank van koophandel Brussel - EB 282 straipsnio (dabar - SESV 335 straipsnis) aiškinimas - Atstovavimas Europos Sąjungai nacionaliniuose teismuose - Prašymas atlyginti žalą - Normos, taikomos tokio institucijų prašymo pateikimui.

Rezoliucinė dalis

1.    Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklosčiusios pagrindinėje byloje, ji nedraudžia Europos Komisijai atstovauti Europos Sąjungai nacionaliniame teisme, kuriam pateiktas civilinis ieškinys dėl žalos, Sąjungai padarytos sudarant kartelį ar atliekant veiksmus, kurie draudžiami pagal EB 81 straipsnį ir SESV 101 straipsnį ir kurie galėjo padaryti poveikį tam tikroms skirtingų Sąjungos institucijų ir įstaigų sudarytoms viešųjų pirkimų sutartims, atlyginimo, ir Komisijai šiuo tikslu nereikia gauti šių institucijų ar įstaigų įgaliojimo.

2.    Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis nedraudžia Europos Komisijai Europos Sąjungos vardu nacionaliniame teisme pateikti ieškinį dėl žalos, kuri Sąjungai buvo padaryta sudarant kartelį arba veiksmais, kurių prieštaravimas EB 81 straipsniui arba SESV 101 straipsniui buvo konstatuotas šios institucijos sprendimu, atlyginimo.

____________

1 - OL C 219, 2011 7 23.