Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Constitucional, Madrid (Spania) la 28 iulie 2011 - Procedură penală împotriva Stefano Melloni - altă parte: Ministerul public

(Cauza C-399/11)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Constitucional

Părțile din acțiunea principală

Procedură penală împotriva: Stefano Melloni

Altă parte: Ministerul public

Întrebările preliminare

Articolul 4a alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, în versiunea în vigoare care rezultă din Decizia-cadru 2009/299/JAI, trebuie interpretat în sensul că nu permite autorităţilor judiciare naţionale, în cazurile menţionate în dispoziţia respectivă, să supună executarea unui mandat european de arestare condiţiei ca respectiva condamnare să poată fi revizuită, pentru a garanta dreptul la apărare al persoanei interesate?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 4a alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI este compatibil cu cerinţele care decurg din dreptul la o cale de atac efectivă şi la un proces echitabil prevăzut la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi din dreptul la apărare garantat la articolul 48 alineatul (2) din aceasta?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare, articolul 53 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpretat sistematic în coroborare cu drepturile recunoscute la articolele 47 şi 48 din aceasta, permite unui stat membru să condiţioneze predarea unei persoane condamnate în lipsă de posibilitatea ca hotărârea de condamnare să fie supusă revizuirii în statul solicitant, conferind astfel drepturilor respective un mai mare nivel de protecţie decât cel care decurge din dreptul Uniunii Europene, cu scopul de a evita o interpretare care restrânge sau aduce atingere unui drept fundamental recunoscut de constituţia statului membru respectiv?

____________