CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2011. gada 7. jūlijā

Lieta F‑21/11

Antonio Gerardo Pirri

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Persona, kas prasa piešķirt Eiropas Savienības ierēdņa vai darbinieka statusu – Pārsūdzība – Acīmredzama nepieņemamība – Pirmstiesas procedūras neievērošana

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru A. G. Pirri, Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. algots darbinieks, lūdz Civildienesta tiesu piešķirt viņam Komisijas līgumpersonāla statusu, konkrētāk, Kopīgā pētniecības centra (JRC) līgumpersonāla statusu, un tā rezultātā piespriest Komisijai samaksāt atalgojumu un citas finanšu priekšrocības, kas viņam pienāktos viņa statusa dēļ, kā arī atmaksāt zaudējumus par viņam nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pārsūdzība – Pieņemamības nosacījumi – Iepriekšējas administratīvās procedūras ievērošana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā noteiktajā tiesību aizsardzības līdzekļu sistēmā, pirmkārt, prasībai Civildienesta tiesā ir jābūt vērstai pret nelabvēlīgu aktu, kas ir vai nu iecēlējinstitūcijas (AIPN) lēmums, vai iestādes, kura pilnvarota noslēgt darba līgumus (AHCC), lēmums vai kādas no šīm iestādēm atturēšanās noteikt Civildienesta noteikumos noteiktu pasākumu, otrkārt, šāda prasība ir pieņemama tikai tad, ja ieinteresētā persona pirms tam ir vērsusies AIPN vai AHCC ar sūdzību par nelabvēlīgo aktu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un ja sūdzība ir tikusi tieši vai netieši noraidīta. Turklāt, kad ierēdnis vai darbinieks, pat pie iestādēm nepiederoša persona, cenšas panākt, lai administrācija pieņemtu lēmumu attiecībā uz viņu, iepriekšējai procedūrai ir jāsākas ar ieinteresētās personas lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, aicinot AIPN un AHCC pieņemt vēlamo lēmumu, [un] šī lūguma noraidījumu pēc tam var pārsūdzēt.

(skat. 12. punktu)