Avaliku Teenistuse Kohtu 3. septembril 2010. aasta määrus - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-53/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 -