26. juunil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-62/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus pidada kinni 500 eurot ning viis korda 504,67 eurot hagejale makstavast invaliidsustoetusest ajavahemikul juuli kuni detsember 2012.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2012. aasta juuli toetuselehes sisalduv otsus pidada hagejale nimetatud kuu eest maksmisele kuuluvast invaliidsustoetusest kinni 500 eurot;

tühistada hageja 2012. aasta augusti kuni detsembri toetuselehtedes sisalduvad otsused pidada hagejale nimetatud kuude eest maksmisele kuuluvatest invaliidsustoetustest kinni 504,67 eurot;

tühistada vajalikus ulatuses ükskõik millises vormis tehtud otsused, millega jäeti rahuldamata 15. oktoobri 2012. aasta ja 15. jaanuari 2013. aasta kaebused, mis esitati eespool nimetatud otsuste peale;

tühistada 6. veebruari 2013. aasta teade koos sellega kaasaskäiva lisa ning väidetavalt komisjoni Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti väljastatud 3. augusti 2012. aasta teate koopiaga;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja järgmised summad: 1) 500 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. augustist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 2) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. septembrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 3) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. oktoobrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 4) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. novembrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 5) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. detsembrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 6) 504,67 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. jaanuarist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.