2020 m. lapkričio 26 d. Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W. J. / L. J. ir J. J., atstovaujami atstovės pagal įstatymą A. P.

(Byla C-644/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: W. J.

Kita proceso šalis: L. J. ir J. J., atstovaujami atstovės pagal įstatymą A. P.

Prejudicinis klausimas

Ar Europos bendrijos 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu 2009/941/EB1 patvirtinto 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės 3 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad kreditorius, kuris yra vaikas, gali įgyti naują nuolatinę gyvenamąją vietą valstybėje, kurioje yra neteisėtai laikomas, tuo atveju, kai teismas įpareigojo grąžinti kreditorių į valstybę, kurioje jis nuolat gyveno prieš pat neteisėtą paėmimą?

____________

1 OL L 331, 2009, p. 17.