Kanne 10.6.2009 - Pascual García v. komissio

(Asia F-58/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: César Pascual García (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission päätös, jolla kantaja otettiin teknisen avustajan toimeen 10.3.2009 alkaen palkkaluokan AST3 palkkatasolle 2, on kumottava siltä osin kuin päätöksellä ei myönnetä kantajalle niitä oikeuksia ja taloudellisia etuuksia, jotka ovat tarpeen virkamiestuomioistuimen 22.5.2008 asiassa F-145/06, Pascual García v. komissio antaman tuomion asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission päätös, jolla kantaja otettiin teknisen avustajan toimeen 10.3.2009 alkaen palkkaluokan AST3 palkkatasolle 2, on kumottava siltä osin kuin päätöksellä ei myönnetä kantajalle niitä oikeuksia ja taloudellisia etuuksia, jotka ovat tarpeen virkamiestuomioistuimen 22.5.2008 asiassa F-145/06, Pascual García v. komissio antaman tuomion asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja erityisesti:

a) siltä osin kuin päätöksessä ei määrätä, että virkaikä lasketaan 1.4.2006 alkaen palkkaluokassa etenemistä, eläkeoikeuksien laskemista ja kaikkia muita tarpeellisia syitä varten,

b) siltä osin kuin päätöksellä evätään kantajan oikeus henkilöstösääntöjen liitteen VII 4 artiklan mukaiseen ulkomaankorvaukseen,

-     tarpeellisin osin on kumottava 10.3.2009 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan samana päivänä esittämä valitus, jolla kantaja pyrki saamaan ne oikeudet ja taloudelliset etuudet, jotka ovat tarpeen virkamiestuomioistuimen 22.5.2008 asiassa F-145/06, Pascual García v. komissio antaman tuomion asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, mukaan lukien erityyppiset maksamattomat palkkiot ja korvaukset viivästyskorkoineen,

-     toissijaisesti komissio on velvoitettava korvaamaan vahinko, joka vastaa myöntämättä jätettyä ulkomaankorvausta ja

-     vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________