Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. februára 2013 – Kimman/Komisia

(vec F-16/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 138, 12.5.2012, s. 33.