Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. júna 2012 – Dergam/Komisia

(vec F-137/11)

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.