2021 m. vasario 23 d. Universität Bremen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-660/19, Universität Bremen / Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

(Byla C-110/21 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Universität Bremen, atstovaujamas universiteto dėstytojo C. Schmid

Kita proceso šalis: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartį byloje T-660/19, Universität Bremen / Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga.

Grąžinti bylą Bendrajam Teismui (jei galima, kitai kolegijai), kad jis priimtų sprendimą.

Pripažinti, kad Universität Bremen atstovavimas jo dėstytojo Christoph Schmid byloje T–660/19 neprieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio septintai pastraipai.

Subsidiariai, jei nebūtų laikoma, kad tai, jog aptariamam universitetui atstovauja minėtas dėstytojas, yra teisėta, konstatuoti, kad Universität Bremen leidžiama tęsti bylą T-660/19 dabartinėje proceso stadijoje Bendrajame Teisme su advokatu, kuris tenkintų Statuto 19 straipsnio trečios ir ketvirtos pastraipos reikalavimus.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimą iki kol Bendrasis Teismas priims sprendimą byloje, turint omenyje tai, kad nepriklausomai nuo Bendrojo Teismo galutinio sprendimo atsakovė padengs ankstesnes bylinėjimosi išlaidas Bendrajame Teisme ir dėl apeliacinio skundo, arba, subsidiariai, kad kiekviena šalis padengs savo bylinėjimosi išlaidas, kiek tai susiję su ankstesniu procesu; įpareigoti, kad ieškovo padengtos bylinėjimosi išlaidos atsakovei už procesą Bendrajame Teisme abiem atvejais būtų jam grąžintos nedelsiant.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas tvirtina, kad skundžiamoje nutartyje buvo padaryta klaida tiek, kiek ja buvo atmestas jo ieškinys dėl 2019 m. liepos 16 d. Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos sprendimo Ares (2019) 4590599 panaikinimo, nes jis buvo pripažintas nepriimtinu pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnį, motyvuojant tuo, kad jam negalėjo teisėtai atstovauti universiteto dėstytojas Christoph Schmid. Apelianto teigimu, Bendrojo Teismo nutartyje yra teisės klaidų. Pirma, jis mano, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio septintos pastraipos formuluotę ir turinį dėstytojams, kuriems pagal nacionalinės teisės aktus pripažįstama teisė atstovauti, suteikiamas privilegijuotas statusas ir nereikalaujama tenkinti su advokato savarankiškumu susijusius reikalavimus, numatytus to paties statuto 19 straipsnio trečioje ir ketvirtoje pastraipose. Antra, subsidiariai, apeliantas mano, kad pagal pagrindinę teisę būti išklausytam, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, ir pagal proporcingumo principą Bendrasis Teismas bet kuriuo atveju turėjo įspėti apie su priimtinumu susijusias problemas; bent jau ši informacija turėjo būti pateikta Bendrojo Teismo interneto svetainėje, pavyzdžiui, skiltyje „Atmintinė: ieškinys“.

____________