Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 7 iulie 2010 - Tomas/Parlamentul European

(Cauzele F-116/07, F-13/08 și F-31/08)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Articolul 2 litera (c) din RAA - Concediere - Raport bazat pe încredere - Consultarea prealabilă a comitetului pentru personal din cadrul Parlamentului European - Lipsă)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamant: Stanislovas Tomas (Vilnius, Lituania) (reprezentant: M. Michalauskas)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: A. Lukošiūtė și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei AIPN de a concedia reclamantul și, pe de altă parte, o cerere de reparare a prejudiciului moral și material suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunile F-116/07 și F-13/08.

Obligă Parlamentul European la plata către domnul Stanislovas Tomas a sumei de 1000 de euro pentru repararea prejudiciului moral pe care acesta l-a suferit.

Respinge celelalte capete de cerere în cauza F-31/08.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată aferente acțiunilor F-116/07, F-13/08 și F-31/08.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p.65; JO C 142, 7.6.2008, p.39 și JO C 158, 21.6.2008 p.26.