17. oktoobril 2008 esitatud hagi - Cerafogli versus EKP

(Kohtuasi F-84/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue, et EKP hüvitaks hagejale tema väidetavalt ametiühingualase tegevuse tõttu vallandamisega tekitatud kahju.

Hageja nõuded

mõista kostjalt välja hüvitis varalise kahju eest, mis ühelt poolt vastab hagejale makstud palga ja alates 2004. aastast kuni 2007. aastani palgaastme ("band") H, järgu 54 palga vahele, ehk siis täiendavad 23 palgajärku, ja teiselt poolt 3500 euro suurusele preemiale aastate 2001, 2002 ja 2003 eest;

mõista kostjalt hageja kasuks välja summa 157 000 eurot või teise võimalusena summa 45 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

vajadusel tühistada 25. juuni 2008. aasta otsus kohtueelse kontrolli taotluse rahuldamata jätmise kohta, ja 7. augusti 2008. aasta otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta, kuivõrd need otsused on seotud käesoleva hagiga;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________