Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2020. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-647/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XG

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodno pitanje

Može li se kapitalne dobitke ostvarene nekretninskom transakcijom, odnosno prodajom nekretnine koju je naslijedila portugalska državljanka koja nije rezident u Europskoj uniji, oporezivati prema diskriminirajućem sustavu na temelju članka 65. stavka 1. točke (a) UFEU-a koji je otegotniji u odnosu na sustav oporezivanja koji se primjenjuje na rezidente koji imaju pravo na 50 % umanjenja iznosa kapitalne dobiti koji se uzima kao osnovica za izračun poreza na dohodak?

____________