TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. birželio 12 d.

Byla F‑65/08

Michael Kipp

prieš

Europos policijos biurą (Europolas)

„Viešoji tarnyba – Europolo personalas – Darbo sutarties nepratęsimas – Neterminuota sutartis – Priimtinumas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Ieškinys dėl sprendimo, kurio nebebuvo pareiškiant ieškinį – Išankstinio skundo nebuvimas“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo M. Kipp prašo panaikinti 2007 m. spalio 4 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo atsisakoma pratęsti ieškovo darbo sutartį ir pasiūlyti jam neterminuotą darbo sutartį, panaikinti 2008 m. balandžio 29 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo skundas dėl minėto 2007 m. spalio 4 d. sprendimo, ir panaikinti 2008 m. birželio 12 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo dar kartą atsisakoma pratęsti ieškovo darbo sutartį.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Vertinimas pareiškiant ieškinį – Ginčijamo sprendimo nebuvimas

Suinteresuotumas pareikšti ieškinį, kuris yra būtina sąlyga ieškinio priimtinumui, turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Todėl ieškinys dėl panaikinimo, pareikštas dėl sprendimo, kurio nebėra tarp galiojančių teisės normų prieš įregistruojant ieškinį, dėl to, kad peržiūrėjus pirmąjį sprendimą buvo priimtas naujas sprendimas remiantis kitais pagrindais ir kita informacija nei ta, kuria rėmėsi administracija priimdama pirmąjį sprendimą, yra nepriimtinas. Naujas sprendimas yra ne patvirtinamasis sprendimas, bet, atvirkščiai, nepriklausomas sprendimas, kuriuo pakeistas ankstesnis sprendimas.

(žr. 36, 37, 39 ir 40 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. birželio 7 d. Sprendimo Wunenburger prieš Komisiją, C‑362/05 P, Rink. p. I‑4333, 42 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. birželio 18 d. Sprendimo Turner prieš Komisiją, T‑49/91, Rink. p. II‑1855, 24–26 punktai; 1996 m. gruodžio 13 d. Nutarties Lebedef prieš Komisiją, T‑128/96, Rink. VT p. I‑A‑629 ir II‑1679, 19 ir 21 punktai; 1999 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Neumann ir Neumann-Schölles prieš Komisiją, T‑68/97, Rink. VT p. I‑A‑193 ir II‑1005, 58 punktas; 2000 m. sausio 27 d. Nutarties TAT European Airlines prieš Komisiją, T‑49/97, Rink. p. II‑51, 30–36 punktai; 2001 m. balandžio 24 d. Sprendimo Torre ir kt. prieš Komisiją, T‑159/98, Rink. VT p. I‑A‑83 ir II‑395, 28 punktas; 2004 m. kovo 5 d. Nutarties Liakoura prieš Tarybą, T‑281/03, Rink. VT p. I‑A‑61 ir II‑249, 36–38 punktai; 2005 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo Fernández-Gómez prieš Komisiją, T‑272/03, Rink. VT p. I‑A‑229 ir II‑1049, 36 ir 42–44 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. liepos 15 d. Nutarties Pouzol prieš Audito Rūmus, F‑28/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 45–50 punktai.