Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. března 2011 – Begue a další v. Komise

(Věc F-27/10)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Příplatek poskytovaný pracovníkům za pravidelnou pracovní pohotovost – Články 55 a 56b služebního řádu – Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Christian Begue a další (Marcy, Francie) (zástupce: A. Woimant, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo žalobcům odmítnuto vyplacení se zpětným účinkem příplatků za pracovní pohotovost stanovených v článku 56b služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

____________

1 Úř. věst. C 179, 3.7.2010, s. 58.