Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2008 - Baniel-Kubinova v. Evropský parlament

(Věc F-131/07)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci a pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky ve zkušební době - Článek 10 přílohy VII služebního řádu - Nárok na denní příspěvek po obdržení části příspěvku na zařízení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Lucembursko) a třináct dalších úředníků Evropského parlamentu (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: R. Ignătescu a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení několika rozhodnutí orgánu Parlamentu oprávněného ke jmenování, kterými se zamítá přiznání žalobcům denního příspěvku uvedeného v článku 10 přílohy VII služebního řádu úředníků.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 32.