Sodba Splošnega sodišča z dne 18. maja 2022 – Canon/Komisija

(Zadeva T-609/19)1

(Konkurenca – Koncentracije – Sektor proizvodnje medicinske opreme – Sklep o naložitvi glob zaradi izvedbe koncentracije pred njeno priglasitvijo in odobritvijo – Člen 4(1), člen 7(1) in člen 14 Uredbe (ES) št. 139/2004 – Začasna transakcija in končna transakcija – Nosilna struktura – Ena sama koncentracija – Pravica do obrambe – Legitimno pričakovanje – Načelo zakonitosti – Sorazmernost – Znesek glob – Olajševalne okoliščine)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Canon Inc. (Tokio, Japonska) (zastopniki: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, M. Reynolds, J. Schindler, D. Arts in W. Devroe, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Conte in C. Urraca Caviedes, agenta)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: A.-L. Meyer in O. Segnana, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU primarno za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2019) 4559 final z dne 27. junija 2019 o naložitvi glob zaradi nepriglasitve koncentracije v nasprotju s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 139/2004 in izvedbe koncentracije v nasprotju s členom 7(1) navedene uredbe (zadeva M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation) ter podredno za odpravo ali znižanje zneska glob, naloženih tožeči stranki.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Canon Inc. se naloži, naj nosi svoje stroške in stroške, ki so nastali Evropski komisiji.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1     UL C 399, 25.11.2019.