Kanne 31.5.2010 - Vakalis v. komissio

(Asia F-38/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston päätöksen kumoaminen: tällä päätöksellä määritellään kantajan eläkeoikeudet niiden siirron puitteissa unionin järjestelmään

Vaatimukset

On todettava, että 28.4.2004 tehty komission päätös nro 60/2004 on lainvastainen

Päätös PMO-4/TP D(2009)/434514716 on kumottava

Valituksen hylkäämisestä tehty päätös on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________