Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 5. septembra 2012 – Skovbjerg Gras/Komisia

(vec F-37/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 173, 11.6.2011, s. 16.