Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011 - Ashbrook și alții/Comisia

(Cauza F-99/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxemburg) și alții (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese și F. Spitaleri, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor pârâtei, preluate în fișele de remunerație ale reclamanților, de a limita ajustarea salariului acestora începând cu luna iulie 2009 la o mărire de 1,85 %, în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1269/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 și cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-99/10, Michael Ashbrook și alții/Comisia.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 13, 15.1.11, p. 42.