Odvolanie podané 23. novembra 2020: Arkadiusz Kaminski proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. septembra 2020 vo veci T-677/19, Polfarmex/EUIPO – Kaminski

(vec C-626/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Arkadiusz Kaminski (v zastúpení: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Polfarmex S.A

Uznesením z 28. januára 2021 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nebolo prijaté a pán Arkadiusz Kaminski znáša svoje vlastné trovy konania.

____________