Žaloba podaná dne 27. května 2010 - Rapone v. Komise

(Věc F-36/10)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chiara Rapone (Řím, Itália) (zástupce: A. Rapone, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO, kterým byla odmítnuta registrace přihlášky žalobkyně k účasti v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10-LAW.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí, kterým byla omítnuta registrace nové přihlášky žalobkyně k účasti v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10-LAW, přičemž toto omítnutí bylo potvrzeno oznámením EPSO ze dne 12. dubna 2010;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________