Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) la 19 ianuarie 2021 – „Konservinvest” OOD/„Bulkons Parvomay” OOD

(Cauza C-35/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven kasatsionen sad

Părțile din procedura principală

Recurentă: „KONSERVINVEST” OOD

Intimată: „BULKONS PARVOMAY” OOD

Întrebarea preliminară

Dispoziția articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1151/20121 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare permite – cu excepția cazurilor de protecție tranzitorie prevăzute de aceeași dispoziție – existența unui sistem național de înregistrare și de protecție a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare din domeniul de aplicare al acestui regulament și dă posibilitatea statelor membre să aplice, în paralel, alte norme, valabile la nivel național (la fel ca sistemul paralel al mărcilor), pentru soluționarea litigiilor privind încălcările dreptului conferit de o astfel de indicație geografică între comercianți locali care produc și comercializează, pe teritoriul statului membru în care a fost înregistrată indicația geografică, produse agricole și alimentare care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1151/2012?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).