31. juulil 2007 esitatud hagi - Braun-Neumann versus parlament

(Kohtuasi F-79/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Armes)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Mõista kostjalt hageja kasuks tagasiulatuvalt kuni 1. augustini 2004 välja ülejäänud pool tema toitjakaotuspensionist, mida ta sai oma abikaasa, Gisela Mandti, sündinud Neumann, surma tõttu 25. juulil 2004, 1670,84 euro suuruste kuumaksetena, millele lisanduvad Euroopa Kekspanga laenamise püsivõimaluste püsivahenditele kohaldatavate määrade alusel, millele lisatakse 3%, arvutatavad intressid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa parlament kohustus maksma hagejale 50% toitjakaotuspensionist, mida ta sai kui Gisela Mandti, sündinud Neumann, lesk. Hageja nõuab kogu toitjakaotuspensioni väljamaksmist.

Hagi on suunatud Euroopa parlamendi otsuse vastu võtta arvesse surnud isiku teist abielu, samas kui Bayerisches Oberstes Landesgericht ei tunnustanud oma 11. oktoobri 1999. aasta määruses 6. septembri 1995. aasta kohtulahendit, millega Namuri esimese astme kohus lahutas esimese abielu. Hageja väidab seega, et ta on ainus "üleelanud abikaasa", kuna teine abielu, mille tema abikaasa sõlmis Wolfgang Mandtiga, ei kehti juriidiliselt.

____________