KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

5. maj 2010

Sag F­70/09

Vladimir Nikolchov

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten på Personalerettens initiativ — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Vladimir Nikolchov, kontraktansat ved Kommissionen i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 15. januar 2009 og derefter tjenestemand ved samme institution fra den 16. januar 2009, har nedlagt påstand om, at indkaldelsesstedet skal fastsættes til Sofia (Bulgarien), samt at han tildeles dagpenge i hele prøvetiden og indtil en måned efter prøvetidens udløb i henhold til artikel 92 og 25 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 10 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Udfald: Sag F­70/09, Nikolchov mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Det noteres, at sagsøgeren hæver sagen, herunder påstanden om sagsomkostninger. Det noteres endvidere, at Kommissionen skal fastsætte indkaldelsesstedet til Sofia (Bulgarien) med tilbagevirkende kraft fra og med 2009 samt godtgøre sagsøgeren hans udgifter til flytning fra denne by, såfremt sagsøgeren i øvrigt opfylder betingelserne i artikel 9 i bilag VII til tjenestemandsvedtægten. Kommissionen betaler en del af sagsøgerens omkostninger i form af et engangsbeløb på 2 500 EUR. Sagsøgeren bærer i øvrigt sine egne omkostninger. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten — slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)