Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 - Bandieri/Comisia

(Cauza F-91/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 331, 27.10.2012, p. 33.