Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2021 H.R. Participations SA proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-535/19, H.R. Participations v. EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Věc C-109/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: H.R. Participations SA (zástupci: P. Wilhelm a J. Rossi, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Usnesením ze dne 2. června 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a H.R. Participations SA ponese vlastní náklady řízení.

____________