EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑97/11

Philippe Vienne

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Išmokų sistema – Šeimos pašalpos – Namų ūkio išmoka – Teisės į namų ūkio išmoką pabaiga – Santuokos nutraukimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pateiktas ieškinys, kuriuo P. Vienne prašo Tarnautojų teismo panaikinti Europos Parlamento sprendimą, kuriuo 2011 m. kovo 1 d. jam nutraukiamas namų ūkio išmokos mokėjimas.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Namų ūkio išmoka – Teisės į namų ūkio išmoką pabaigos data – Vertinimas pagal nacionalinę teisę – Santuokos nutraukimo data

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnio 3 dalis)

Iš reikalavimų vienodai taikyti Sąjungos teisę ir lygybės principo matyti, kad Sąjungos teisės nuostatoje, kurioje dėl jos prasmės ir apimties nėra jokios aiškios nuorodos į valstybių narių teisę, vartojamos sąvokos visoje Sąjungoje paprastai turi būti aiškinamos savarankiškai, atsižvelgiant į šios nuostatos kontekstą ir aptariamu teisės aktu siekiamą tikslą. Tačiau net ir nesant aiškios nuorodos Sąjungos teisės taikymas atitinkamais atvejais gali reikšti nuorodą į valstybių narių teisę, pirmiausia, jei Sąjungos teismas pagal Sąjungos teisę ar jos bendruosius principus negali nustatyti aplinkybių, kurios leistų jam savarankiškai aiškinant patikslinti nuostatos turinį ir apimtį.

Pagal Sąjungos valstybių narių teisės aktus sudarius santuoką sutuoktiniams atsiranda tam tikros abipusės pareigos, įskaitant finansines, kaip antai pareiga užtikrinti saugumą, o nutraukus santuoką šios pareigos išnyksta. Kadangi namų ūkio išmoka siekiama kompensuoti šias papildomas sudarius santuoką atsiradusias išlaidas, nutraukus santuoką išnyksta vedusio pareigūno teisė gauti namų ūkio išmoką, kurią jis gaudavo dėl savo santuokos.

Todėl Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 16 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, kiek tai susiję su pareigūnu, gaunančiu namų ūkio išmoką dėl jo santuokos, teisės gauti šią išmoką pabaigos data sutampa su jo santuokos nutraukimo data.

(žr. 29–31 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1984 m. sausio 18 d. Sprendimo Ekro, 327/82, 11 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Díaz García prieš Parlamentą, T‑43/90, 36 punktas; 1996 m. birželio 11 d. Sprendimo Pavan prieš Parlamentą, T‑147/95, 42 punktas; 2006 m. vasario 22 d. Sprendimo Adam prieš Komisiją, T‑342/04, 32 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. liepos 1 d. Sprendimo Mandt prieš Parlamentą, F‑45/07, 62 punktas.