Civildienesta tiesas 2014. gada 7. maija rīkojums – Deweerdt u.c./Revīzijas Palāta

(lieta F-105/13) 1

Tiesvedības valoda – franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________

1    OV C 15, 18.1.2014, 21. lpp.