20. veebruaril 2009 esitatud hagi - Almeida Campos jt versus nõukogu

(Kohtuasi F-14/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ana Maria Almeida Campos (Brüssel, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsused jätta hagejad 2008. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata ning vajalikus osas otsused edutada sama aasta edutamise raames sellele palgaastmele ametnikud, kelle nimed on toodud 21. aprilli 2008. aasta personaliteates nr 72/08 avaldatud edutatud isikute nimekirjas.

Hagejate nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsused jätta hagejad 2008. aasta edutamise raames (periood 2008) palgaastmele AD 12 edutamata ning vajalikus osas otsused edutada sama aasta edutamise raames sellele palgaastmele ametnikud, kelle nimed on toodud 21. aprilli 2008. aasta personaliteates nr 72/08 avaldatud edutatud isikute nimekirjas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________