A Törvényszék (második tanács) T-729/18. sz., MSD Animal Health Innovation GmbH és Intervet international BV kontra Európai Gyógyszerügynökség ügyben 2018. február 5-én hozott ítélete ellen az MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV által 2018. március 7-én benyújtott fellebbezés

(C-178/18 P sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (képviselők: P. Bogaert advocaat, B. Kelly Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas Barrister)

A másik fél az eljárásban: Európai Gyógyszerügynökség

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

adjon helyt a fellebbezők által előterjesztett fellebbezésnek, és helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

semmisítse meg az EMA által a fellebbezőkkel 2015. december 3-án közölt, azon határozatot, amely szerint az 1049/2001 rendelet1 alapján bizonyos információkat hozzáférhetővé tesz;

az EMA-t kötelezze a fellebbezők részéről a jelen ügy keretében felmerülő jogi és egyéb költségek és kiadások viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az ítéletet hatályon kívül kell helyezni a következő indokok miatt

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumok a bizalmasság általános vélelme által biztosított védelmet élvezik;

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumok a teljességükben bizalmas kereskedelmi információk, amelyeket megillet az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése által biztosított védelem;

a Törvényszék nem állapította meg, hogy a szóban forgó dokumentumokat megilleti az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése által biztosított védelem; és

az EMA nem végezte el az érdekek egymáshoz képest való, jogilag megkövetelt mérlegelését.

____________

1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.)