2008. április 16-án benyújtott kereset - Spee kontra Europol

(F-43/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: David Spee (Rijswijk, Hollandia) (képviselő: P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

A jogvita tárgya és leírása

Az Europol azon határozatának megsemmisítése, amellyel visszavonta a felperes által megpályázott állásra vonatkozó ajánlatát, majd később az ajánlatát újra közzétette, továbbá kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a panasz alapján 2008. január 7-én hozott határozatát, valamint az e határozat alapját képező, az IMT1 Infrastrukturális Egységnél a First Officer-i munkakör újra betöltetlennek nyilvánításáról és a felperes ki nem nevezéséről szóló, 2007. június 20-i és 2007. július 6-i határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt, hogy keressen méltányos megoldást a felperesnek a meggondolatlan és téves határozat meghozatalát követő helyzetére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt, hogy a felperes számára fizessen meg 5 000 euró nettó összegű kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek viselésére.

____________