2015 m. rugsėjo 21 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Anagnostu ir kt. / Komisija

(Byla F-72/11)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2010 ir 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūros – Referenciniai daugikliai – Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnio 2 dalis – Pereinamojo laikotarpio priemonės nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 9 straipsnis –Bendrosios Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio įgyvendinimo nuostatos – Paaukštinimo ribų nustatymas – Neįrašymas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija), atstovaujami advokatų L. Levi ir A. Blot

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall

Bylos dalykas

Prašymas, pirma, panaikinti sprendimus, kuriais nustatomos pareigų paaukštinimo ribos vykdant 2010 ir 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūras AD13 ir AD14 lygiams, ir, antra, pareigūnų, paaukštintų priskiriant prie AD13 ir AD14 lygių vykdant 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą bei Komisijos implicitinį sprendimą atsisakyti paaukštinti daug kitų pareigūnų priskiriant prie AD12 arba AD13 lygo.Sprendimo rezoliucinė dalis1.    Panaikinti 2010 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos sprendimus nepaaukštinti Antoulas, Bruni, Nicolaidou-Kallergis ir Xanthopoulos.2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.3.    Europos Komisija padengia 4/25 savo ir 4/25 ieškovų bylinėjimosi išlaidų.4.    Ieškovai, išskyrus Antoulas, Bruni, Nicolaidou-Kallergis ir Xanthopoulos, padengia 21/25 savo ir 21/25 Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 OL C 290, 2011 10 1, p. 20.