Tožba, vložena 4. aprila 2011 - ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-35/11)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J. Rybánsky, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, v skladu s katero se tožeči stranki dodeli le polovica nadomestila za nastanitev, do katerega bi bila običajno upravičena.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega parlamenta (oddelek za individualne pravice) z dne 28. maja 2010 o dodelitvi nadomestila za nastanitev tožeči stranki naj se razglasi za nično v delu, v katerem določa nadomestilo za namestitev v višini enomesečne osnovne plače, ne odobri pa nadomestila za nastanitev v višini dvomesečne osnovne plače ;

Sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 6. januarja 2011, s katerim je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, vložena na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, naj se razglasi za ničen;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________