Personaldomstolens beslut av den 31 mars 2014 – BO mot kommissionen

(Mål F-121/11)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 25, 28.1.2012, s.72.