Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 10.4.2014 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-85/13)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 91/271/ETY – Yhdyskuntajätevesien käsittely – 3–5 ja 10 artikla – Liitteessä I oleva A ja B osa)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato M. Russo)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY (EYVL L 135, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008 (EUVL L 311, s. 1), 3, 4, 5 ja 10 artiklan noudattamisen edellyttämiä kaikkia toimenpiteitä ei ole toteutettu tai ilmoitettu komissiolle määräajassa.

Tuomiolauselma

Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 91/271, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1137/2008, 3 artiklan ja/tai 4 artiklan ja/tai 5 artiklan sekä 10 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että

–    Melegnanon, Mortaran, Olona Nordin, Olona Sudin, Robecco sul Naviglion, San Giuliano Milanese Estin, Trezzano sul Naviglion ja Vigevanon (Lombardia) taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 ja jotka johtavat jätevedet vesistöihin, joita pidetään yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EY) N:o 1137/2008 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina ”haavoittumiselle alttiina alueina”, on käytössä yhdyskuntajätevesien viemäröintijärjestelmät kyseisen direktiivin 3 artiklan mukaisesti

–    Pescasserolin (Abruzzo), Cormonsin, Gradisca d’Isonzon, Gradon (Friuli-Venezia Giulia), Bronin, Calcon, Casteggion, Melegnanon, Mortaran, Orzinuovin, Rozzanon, Trezzano sul Naviglion, Valle San Martinon, Vigevanon (Lombardia), Pesaron, Urbinon (Marche), Alta Val Susan (Piemonte), Nuoron (Sardinia), Castellammare del Golfo I:n, Cinisin, Terrasinin (Sisilia), Courmayeur’n (Aostan laakso) ja Thienen (Veneto) taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000, viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen niiden vesistöön johtamista biologisesti tai vastaavalla tavalla direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1137/2008, 4 artiklan mukaisesti

–    Pescasserolin (Abruzzo), Aviano Capoluogon, Cividale del Friulin, Codroipo/Sedegliano/Flaibanon, Cormonsin, Gradisca d’Isonzon, Gradon, Latisana Capoluogon, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenonsin, Sacilen, Udinen (Friuli-Venezia Giulia), Frosinonen (Lazio), Francavilla Fontanan, Trinitapolin (Puglia), Dorgalin, Nuoron, ZIR Villacidron (Sardinia) sekä Castellammare del Golfo I:n, Cinisin, Partinicon, Terrasinin ja Trappeton (Sisilia) taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 ja jotka johtavat jätevedet vesistöihin, joita pidetään direktiivissä 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1137/2008, tarkoitettuina ”haavoittumiselle alttiina alueina”, viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen niiden vesistöön johtamista biologista tai vastaavaa käsittelyä tehokkaammin saman direktiivin 5 artiklan mukaisesti, ja

–    jätevedenpuhdistamot suunnitellaan ja rakennetaan direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1137/2008, 4–7 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja niitä käytetään ja hoidetaan siten, että puhdistamojen riittävän tehokas toiminta taataan kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa ja että puhdistamon suunnittelussa otetaan huomioon kuormituksen vaihtelut eri vuodenaikoina Pescasserolin (Abruzzo), Aviano Capoluogon, Cividale del Friulin, Codroipo / Sedegliano / Flaibanon, Cormonsin, Gradisca d’Isonzon, Gradon, Latisana Capoluogon, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenonsin, Sacilen, San Vito al Tagliamenton, Udinen (Friuli Venezia Giulia), Frosinonen (Lazio), Bareggion, Bronin, Calcon, Cassano d’Addan, Casteggion, Melegnanon, Mortaran, Orzinuovin, Rozzanon, San Giuliano Milanese Ovestin, Seveso Sudin, Somma Lombardon, Trezzano sul Naviglion, Turbigon, Valle San Martinon, Vigevanon, Vimercaten (Lombardia), Pesaron, Urbinon (Marche), Alta Val Susan (Piemonte), Francavilla Fontanan, Monteiasin, Trinitapolin (Puglia), Dorgalin, Nuoron, ZIR Villacidron (Sardinia), Castellammare del Golfo I:n, Cinisin, Partinicon, Terrasinin, Trappeton (Sisilia), Courmayeur’n (Aostan laakso) ja Thienen (Veneto) taajamissa.

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 147, 25.5.2013.