Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 9. aprila 2021 – ‘HA.EN.’ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

(Zadeva C-227/21)

Jezik postopka: litvanščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: ‘HA.EN.’ UAB

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Valstybinė mokesčių inspekcija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 , v povezavi z načelom davčne nevtralnosti, razlagati tako, da prepoveduje prakso nacionalnih organov, v skladu s katero se davčnemu zavezancu zavrne pravica do odbitka vstopnega DDV, kadar je ta oseba ob pridobitvi nepremičnin vedela (ali bi morala vedeti), da dobavitelj zaradi insolventnosti izstopnega DDV ne bo nakazal (ali ne bo mogel nakazati) v državni proračun, ali pa je treba Direktivo razlagati tako, da take prakse ne prepoveduje?

____________

1 UL 2006 L 347, str. 1.