Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2021. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság i dr.

(predmet C-159/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GM

Tuženik: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Prethodna pitanja

Treba li članak 11. stavak 2., članak 12. stavak 1. točku (d), članak 12. stavak 2., članak 23. stavak 1. točku (b) i članak 45. stavke 1. i 3., 4. i 5. Direktive o postupcima azila1 , u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), tumačiti na način da se njima zahtijeva da, u slučaju iznimke navedene u članku 23. stavku 1. te direktive koja se odnosi na razlog nacionalne sigurnosti, tijelo države članice koje je donijelo odluku u području međunarodne zaštite kojom se odbija ili oduzima status na temelju razloga nacionalne sigurnosti i specijalizirano tijelo koje je utvrdilo povjerljivu prirodu trebaju osigurati da podnositelju zahtjeva, izbjeglici ili strancu pod supsidijarnom zaštitom, ili njegovu pravnom zastupniku, u svakom slučaju bude zajamčeno pravo na pristup barem biti povjerljivih ili klasificiranih informacija ili podataka na kojima se navedena odluka temelji te na korištenje tih informacija ili podataka u postupku povezanom s odlukom, u slučaju da nadležno tijelo tvrdi da je navedena obavijest protivna razlogu nacionalne sigurnosti?

U slučaju potvrdnog odgovora, što se točno podrazumijeva pod „biti” povjerljivih razloga na kojima se temelji takva odluka, u okviru primjene članka 23. stavka 1. točke (b) Direktive o postupcima azila, u vezi s člancima 41. i 47. Povelje?

Treba li članak 14. stavak 4. točku (a) i članak 17. stavak 1. točku (d) Direktive o standardima za kvalifikaciju, članak 45. stavak 1. točku (a) i članak 45. stavke 3. do 4. Direktive o postupcima azila2 te njezinu uvodnu izjavu 49. tumačiti na način da im se protive nacionalni propisi u skladu s kojima se oduzimanje statusa ili isključenje iz statusa izbjeglice ili stranca pod supsidijarnom zaštitom provodi na temelju neobrazložene odluke koja se isključivo temelji na automatskom upućivanju na obvezujuće i obvezno mišljenje specijaliziranog tijela, koje je također neobrazloženo, i kojom se utvrđuje da postoji prijetnja za nacionalnu sigurnost?

Treba li uvodne izjave 20. i 34., članak 4., članak 10. stavak 2. i članak 10. stavak 3. točku (d) Direktive o postupcima azila, članak 14. [stavak] 4. točku (a) i članak 17. [stavak] 1. točku (d) Direktive o standardima za kvalifikaciju tumačiti na način da im se protive nacionalni propisi u skladu s kojima navedeno specijalizirano tijelo provodi ispitivanje razloga za isključenje i donosi odluku o meritumu u postupku koji nije u skladu s materijalnim i postupovnim odredbama Direktive o postupcima azila i Direktive o standardima za kvalifikaciju?

Treba li članak 17. stavak 1. točku (b) Direktive o standardima za kvalifikaciju tumačiti na način da mu se protivi isključenje na temelju okolnosti ili kaznenog djela za koje se znalo prije donošenja presude ili konačne odluke o priznavanju statusa izbjeglice, ali nije predstavljalo osnovu razloga za isključenje ni u pogledu priznavanja statusa izbjeglice ni u pogledu supsidijarne zaštite?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013, L 180, str. 60) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)

2 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011, L 337, str. 9) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19, svezak 13., str. 248.)