Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.4.2012 – Yhdistynyt kuningaskunta vastaan neuvosto

(asia C‑656/11 R)

Välitoimet – Neuvoston päätös – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Välitoimia koskeva hakemus – Päätös 2011/863/EU – Kiireellisyys

1.                     Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Kumulatiivisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu (SEUT 278 ja SEUT 279 artikla) (ks. 27 ja 28 kohta)

2.                     Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Vahingon toteutumisen riippuminen tulevista ja epävarmoista tapahtumista – Kiireellisyysedellytys ei täyty (SEUT 278 ja SEUT 279 artikla) (ks. 31–40 kohta)

3.                     Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Väliaikaismääräykset – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Taloudellinen vahinko – Vahinko, joka voidaan korjata myöntämällä korvaus pääasian oikeudenkäynnissä – Vahinko ei ole korjaamaton (SEUT 278 ja SEUT 279 artikla) (ks. 41–46 kohta)

Aihe

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II korvaamiseen 16.12.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/863/EU (EUVL L 341, s. 1) täytäntöönpanon lykkäämistä ja muiden välitoimien määräämistä samassa tarkoituksessa koskeva hakemus

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.