Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 13 aprilie 2021 – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Cauza C-238/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Porr Bau GmbH

Autoritate pârâtă: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE1 se opune unei reglementări naționale potrivit căreia statutul de deșeu încetează numai atunci când deșeurile sau substanțele existente ori substanțele obținute din acestea sunt utilizate în mod direct ca înlocuitor pentru materiile prime sau pentru produsele obținute din materii prime principale ori atunci când ele au fost pregătite în vederea reutilizării?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ:

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98 se opune unei reglementări naționale potrivit căreia statutul de deșeu poate înceta în cazul materialului excavat cel mai devreme odată cu înlocuirea materiilor prime sau a produselor obținute din materii prime principale?

În cazul în care răspunsul la prima și/sau la a doua întrebare este negativ:

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98 se opune unei reglementări naționale care prevede că statutul de deșeu nu poate înceta pentru materialul excavat atunci când nu sunt respectate sau nu sunt respectate integral criteriile formale (în special obligațiile de inventariere și documentare), care nu au nicio influență relevantă din punctul de vedere al mediului asupra măsurii puse în aplicare, deși se dovedește că materialul excavat se situează sub limita obligatorie (clasa de calitate) a scopului de utilizare concret prevăzut?

____________

1 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO 2008, L 312, p. 3).