A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. november 25.

F‑11/09. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Betegségbiztosítás – Orvosi költségek megtérítése iránti kérelmek elutasítása”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között a következőket kéri: elsősorban a Bizottság azon határozatának megsemmisítését, amelyben elutasították egyrészt a különböző orvosi költségeinek rendes mértékű megtérítése iránti 2007. december 27‑i kérelmét, másrészt ugyanezen orvosi költségek „kiegészítő”, vagyis 100%‑os megtérítése iránti 2007. december 27‑i kérelmét; másodsorban a Bizottság 2008. október 16‑i, a felperes által a fent említett határozatokkal szemben 2008. október 16‑án benyújtott panaszt elutasító határozat megsemmisítését; harmadsorban a Bizottság kötelezését e költségek 100%‑os megtérítése címén 356,18 euró vagy a Közszolgálati Törvényszék által megfelelőnek ítélt bármely más összeg megfizetésére, évi 10%‑os kamattal növelve, a Közszolgálati Törvényszék által meghatározott naptól számítva éves tőkésítés mellett.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint minden jogi alapot nélkülözőt, részben mint megalapozatlant elutasítja. A felperes köteles viselni az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Indokolási kötelezettség – Terjedelem – Orvosi költségek megtérítése iránti kérelem – Olyan tisztviselő, aki nem volt a kifizetőhivatal minden elszámolásának címzettje

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Megerősítő aktus – Kizártság – Eljárás – Perfüggőségi kifogás

(Személyzeti szabályzat, 72. cikk, (1) bekezdés, 90. és 91. cikk)

1.      Az orvosi költségek megtérítése iránti kérelmet elutasító határozat megfelelően indokolt, ha tájékoztatja a tisztviselőt a kérelem elintézésének módjáról, valamint azon ténybeli és jogi okokról, amelyek igazolják az Európai Közösségek betegbiztosítási rendszere által a tisztviselő részére kifizetett előlegek visszafizettetését. Noha az érintett nem volt címzettje minden elszámolásnak azok elkészítésekor, akkor is mérlegelhette a közösségi bíróság előtti keresetindítás lehetőségét, amikor a hiányzó elszámolásokat a panaszt elutasító határozathoz csatolva megkapta.

Emellett és mindenesetre még ha az ilyen elutasító határozat nem is volna kellően indokolt, azt legalábbis indokoláskezdeménynek kellene tekinteni, amely lehetővé teszi az intézmény számára, hogy az eljárás során kiegészítő információkkal szolgáljon, és eleget tegyen indokolási kötelezettségének.

(lásd az 53., 58. és 59. pontot)

Hivatkozás:

Az Elsőfokú Bíróság T‑37/89. sz., Hanning kontra Parlament ügyben 1990. szeptember 20‑án hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑463. o.) 41. és 44. pontja.

2.      Az orvosi költségek 100%‑os megtérítése iránti olyan kérelmet elutasító határozat, amely kérelem semmiféle új elemet nem tartalmaz a korábban elutasított, ugyanilyen kérelemhez képest, és amely a közösségi bíróság elé terjesztett kereset tárgyát képezte, nem módosítja a felperes jogi helyzetét, így nem minősül a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke értelmében vett sérelmet okozó aktusnak.

Még ha feltételezzük is, hogy az ilyen határozatot az első határozatot megerősítő aktusnak kell tekinteni, amellyel így e határozat összetéveszthető, és ennyiben sérelmet okozhat, a közösségi bíróság – amelyhez az e határozat ellen indított keresettel fordultak – hivatalból köteles megállapítani, hogy az eljárás ugyanazon felek között, ugyanazon tárgyban és ugyanazon jogalapok alapján indult. Ilyen körülmények között a kereset a perfüggőség kifogásába ütközik, és nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

(lásd a 67. és 68. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 58/72. és 75/72. sz., Perinciolo kontra Tanács ügyben 1973. május 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1973., 511. o.) 3–5. pontja; 172/83. és 226/83. sz., Hoogovens Groep kontra Bizottság egyesített ügyekben 1985. szeptember 19‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 2831. o.) 9. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑68/07. sz., Landtag Schleswig-Holstein kontra Bizottság ügyben 2007. június 14‑én hozott végzésének 16. pontja (az EBHT‑ban nem tették közzé); T‑296/05. és T‑408/05. sz., Marcuccio kontra Bizottság egyesített ügyekben 2008. július 9‑én hozott ítéletének 47–49. pontja (az EBHT‑ban nem tették közzé), az ítélettel szemben a C‑432/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban a Bíróság előtt; T‑143/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑2‑0000. o. és II‑A‑2‑0000.o.) 39–41. pontja, a végzéssel szemben a C‑513/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban a Bíróság előtt; T‑144/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008 szeptember 9‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 32–34. pontja, a végzéssel szemben a C‑528/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban a Bíróság előtt;

a Közszolgálati Törvényszék F‑80/06. sz., Duyster kontra Bizottság ügyben 2008. január 25‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑7. o. és II‑A‑1‑15. o.) 52. pontja; F‑73/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. május 20‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 61. pontja, a végzéssel szemben a T‑311/09. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban a Törvényszék előtt.