SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 15. januarja 2013

Zadeva F‑27/11

BO

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Socialna varnost – Upoštevanje stroškov prevoza, povezanih z zdravstveno oskrbo – Stroški prevoza iz jezikovnih razlogov“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero BO predlaga razglasitev ničnosti odločb Evropske komisije z dne 1. junija 2010 o zavrnitvi kritja stroškov prevoza in spremstva za njenega sina.

Odločitev: Odločbi Komisije se razglasita za nični. Komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov BO.

Povzetek

Uradniki – Socialna varnost – Zdravstveno zavarovanje – Stroški prevoza, nastali iz jezikovnih razlogov – Vračilo – Izključitev – Vračilo stroškov prevoza, povezanih z zdravstveno oskrbo, za katero je potrebna uporaba jezika, ki ga oskrbovana oseba dobro zna – Dopustnost – Pogoji


V skladu s točko 2.5 poglavja 12 naslova II splošnih izvedbenih določb za povračilo zdravstvenih stroškov so nekatere kategorije prevoznih stroškov izključene iz vračila, med drugim stroški, nastali iz jezikovnih razlogov. Vendar te določbe ni mogoče razlagati tako, da prepoveduje vračilo stroškov za prevoz, nastalih zaradi psihoterapije, če je objektivno ugotovljeno, da navedena terapija zahteva uporabo jezika, ki ga mora prejemnik razumeti, ki je edini jezik, v katerem se lahko izraža, in psihoterapija v tem jeziku ni dostopna v kraju opravljanja dela prejemnika.

(Glej točki 29 in 30.)