A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2010. december 16-i végzése - AG kontra Parlament

(F-25/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A próbaidőt követően történő elbocsátás - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - A kereset elkésettsége - Tértivevénnyel feladott ajánlott levélben való közlés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AG (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és V. Montebello-Demogeot meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes próbaidőt követő elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint az állítólagos kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

Az összes költséget AG viseli.

____________

1 - HL C 161., 2010.6.19., 58. o.