Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Van Neyghem v. komissio

(Asia F-73/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin kilpailu - Kirjallisen kokeen arviointi - Valitusaika - Tutkittavaksi ottaminen - Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz, sittemmin asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen 1.6.2005 tehdyn EPSO:n päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin mahdollisuus osallistua kilpailun EPSO/A/19/04 suulliseen kokeeseen hänen kirjallisen kokeensa hylkäämisen vuoksi, ja toisaalta vahingonkorvauksen vaatiminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 37.