Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2010 - Nastvogel/Consiliul

(Cauza F-4/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Christiana Nastvogel (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis și E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a raportului de evaluare al reclamantei pentru perioada 1 iulie 2006-31 decembrie 2007

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei de stabilire a raportului de evaluare al reclamantei pentru perioada 1 iulie 2006-31 decembrie 2007;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________