Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubica Cehă) la 22 martie 2021 – České dráhy a.s.

(Cauza C-222/21)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Obvodní soud pro Prahu 1

Părțile din procedura principală

Reclamantă: České dráhy a.s.

Întrebările preliminare

Legislația națională prevăzută în partea a cincea a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă), cu modificările ulterioare (denumită în continuare „o.s.ř.”) îndeplinește cerințele controlului jurisdicțional al deciziilor adoptate de organismul de reglementare în conformitate cu articolul 56 alineatul (10) din Directiva 2012/34/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (denumită în continuare „Directiva 2012/34”)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, faptul că deciziile organismului de reglementare sunt înlocuite cu hotărâri pe fond pronunțate de diversele instanțe de drept comun cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii în cadrul procedurilor la care participă solicitanții și administratorul infrastructurii, fără implicarea organismului de reglementare, este compatibil cu articolul 56 alineatul (6) din Directiva 2012/34?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, cerințele privind instituirea unui organism național unic de reglementare în sectorul feroviar prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2012/34, cele privind funcțiile organismului de reglementare prevăzute la articolul 56 alineatele (2), (11) și (12) din Directiva 2012/34 și cele privind colaborarea dintre organismele de reglementare prevăzută la articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2012/34 permit ca deciziile emise de organismul de reglementare să fie înlocuite cu hotărâri ale instanțelor comune individuale care nu sunt ținute de starea de fapt constatată de organismul de reglementare?

____________

1 JO 2012 L 343, p. 32.